Lời bài hát

Hợp âm dạo (Tốp ca):

Quê em miền trung du,
Đồng suối lúa xanh rờn.
Giặc tràn lên thôn xóm.
Dâu bờ xanh thắm,
Nong tằm chín lứa tơ,
Không tay người chăm bón 

Quê em đồng hoang vu
Chiều nay vắng bóng cờ
Giặc tràn lên đốt phá
Anh về thôn cũ,
Đi diệt thù giữ quê.
Lòng dân đón anh về. 

Từ mờ sớm tinh mơ,
Anh đi theo bóng cờ,
Giữ vững đồng quê ta.
Đây bao người mong ngóng
Quân ta đã về
Quân ta đã về!
Bao hờn căm trên nòng súng, đầu lưỡi lê đi

Chiếm lại đồng quê ta
Bao lòng dân đang chờ mong
Quân kéo về phá tan giặc
Gìn giữ xóm quê. 

   

   

Quê em miền trung du,
Đồng suối lúa xanh rờn.
Giặc tràn lên thôn xóm.
Dâu bờ xanh thắm,
Nong tằm chín lứa tơ,
Không tay người chăm bón 

Quê em đồng hoang vu
Chiều nay vắng bóng cờ
Giặc tràn lên đốt phá
Anh về thôn cũ,
Đi diệt thù giữ quê.
Lòng dân đón anh về. 

Từ mờ sớm tinh mơ,
Anh đi theo bóng cờ,
Giữ vững đồng quê ta.
Đây bao người mong ngóng
Quân ta đã về
Quân ta đã về!
Bao hờn căm trên nòng súng, Đầu lưỡi lê đi Chiếm lại đồng quê ta
Bao lòng dân đang chờ mong
Quân kéo về phá tan giặc
Gìn giữ xóm quê.   Bao hờn căm trên nòng súng, Đầu lưỡi lê đi Chiếm lại đồng quê ta
Bao lòng dân đang chờ mong
Quân kéo về phá tan giặc
Gìn giữ... xóm... quê.

Sheet nhạc bài: QUÊ EM MIỀN TRUNG DU

Hợp âm