Lời bài hát
-Dm] -- -C] -- Thị ơi thị rơi bị bàBà để bà ngửi chứ bà không ănTừ trong quả thị nàng tiên bước raẤy là cô Tấm xinh đẹp như hoa,Ấy là cô Tấm chăm làm nết na Thị ơi thị rơi bị bàBà để bà ngửi chứ bà không ănTừ trong quả thị nàng tiên bước raẤy là cô Tấm xinh đẹp như hoa,Ấy là cô Tấm chăm làm nết na

Sheet nhạc bài: QUẢ THỊ

Hợp âm

Qua thi - nhac thieu nhi

Nguồn : https://bcdcnt.net