Sheet nhạc bài: PHÚT GIAO THỪA

Hợp âm

Lời bài hát

Intro:
Đk:
Ôi giây phút linh thiêng đã đến rồi,
Phút giao thừa trời đất đón Xuân sang,
Ôi giây phút linh thiêng đã tới,
Phút giao thừa lòng người rộn ràng niềm vui,
Đoàn con đến trước Ngai tòa Chúa Trời,
Hát muôn lời ngợi ca Chúa cao quang,
Tình thương Chúa như muôn triều sóng,
Ru con tháng ngày ân lộc Ngài chứa chan.
Tạ ơi Chúa vì tình thương diệu vời
Ơn Ngài ban tràn trề chẳng hề vơi,
Một năm qua với biết bao là phúc ân,
Chúa tặng ban cho người khắp muôn nơi.
Đk:
Ôi giây phút linh thiêng đã đến rồi,
Phút giao thừa trời đất đón Xuân sang,
Ôi giây phút linh thiêng đã tới,
Phút giao thừa lòng người rộn ràng niềm vui,
Đoàn con đến trước Ngai tòa Chúa Trời,
Hát muôn lời ngợi ca Chúa cao quang,
Tình thương Chúa như muôn triều sóng,
Ru con tháng ngày ân lộc Ngài chứa chan.
Tạ ơn Chúa vì hồng ân dạt dào,
Dẫu đời con tự lụy Ngài hằng tha thứ,
Giờ con đây tiếng Chúa tháng ngày đã qua,
Chúa nhận cho hiện tại với tương lai.
Đời con sống là bài ca cảm tạ,
Quyết tận trung cùng Ngài chẳng hề phai,
Lời ca dâng tiếng Chúa hương trầm ngát bay,
Chúa nhận cho tâm thành chúng con đây
Đk:
Ôi giây phút linh thiêng đã đến rồi,
Phút giao thừa trời đất đón Xuân sang,
Ôi giây phút linh thiêng đã tới,
Phút giao thừa lòng người rộn ràng niềm vui,
Đoàn con đến trước Ngai tòa Chúa Trời,
Hát muôn lời ngợi ca Chúa cao quang,
Tình thương Chúa như muôn triều sóng,
Ru con tháng ngày ân lộc Ngài chứa chan.