Phố [Cm] chiều bao tà áo [Eb] trắng, lượn [Fm] trên hè phố [Ab] nắng Những cô [Cm] nàng xuân tròn [G] trăng. Vui [Cm] cười như ngày đám [Eb] cưới, làn [Fm] môi màu sáng [Ab] chói Đi mua [G7] ngày vui trên [Cm] đời Có [Cm] chàng đi tìm quá [Eb] khứ,......

[topswf swf=”http://tuanhai.do.am/Flash_files08/Pho_chieu-sheet.swf” width=”690″ height=”840″]