Sheet nhạc bài: PHÉP LẠ

Hợp âm

Lời bài hát

Hợp âm dạo:
 
 
 
Rồi một hôm chợt nghe lặng yên, phố vắng tênh
Rồi mình tôi nào hay mùa xuân, đã bước qua
Rồi lại nghe đời tôi buồn như nắng úa trên phố vắng
Tiếng hát ai nghe như chiêm bao 
Nhắc tôi những dấu yêu hư hao. 
Há ha hà ha hà
Trả lại tôi vàng son đã khép
Há ha hà ha hà
Trả lại tôi tình xanh đã hết
Há ha hà ha hà
Trả lại tôi vàng son đã khép
Há ha hà ha hà
Trả lại tôi tình xanh đã hết.   
ĐK:
Nếu như được phép lạ, tôi sẽ thôi yêu người
Những năm dài tháng hạ nước mắt thấm mộng gầy
Nếu như được một phép lạ, đời tôi đã không như đá cuội
Hãy thương mình tuổi trẻ dại, muốn cất tiếng thở dài. 
   
 
Rồi một hôm chợt nghe lặng yên, phố vắng tênh
Rồi mình tôi nào hay mùa xuân, đã bước qua
Rồi lại nghe đời tôi buồn như nắng úa trên phố vắng
Tiếng hát ai nghe như chiêm bao 
Nhắc tôi những dấu yêu hư hao. 
Há ha hà ha hà
Trả lại tôi vàng son đã khép
Há ha hà ha hà
Trả lại tôi tình xanh đã hết
Há ha hà ha hà
Trả lại tôi vàng son đã khép
Há ha hà ha hà
Trả lại tôi tình xanh đã hết.   
ĐK:
Nếu như được phép lạ, tôi sẽ thôi yêu người
Những năm dài tháng hạ nước mắt thấm mộng gầy
Nếu như được một phép lạ, đời tôi đã không như đá cuội
Hãy thương mình tuổi trẻ dại, muốn cất tiếng thở dài.