Mắt Ngọc: [Bb] | [C] | [Eb] | [F] | [Bb] | [F] | [F] | [C] | [Bb] [F/A] | [Gm7] | [F] | [Bb] | [F/A] | [Gm] | [C]-[F] [F] Có chú chim non nho [C] nhỏ [Dm/A] Cất tiếng líu [F] lo như muốn [Bb] ngỏ Cuộc [Gm] sống quanh ta......