Lời bài hát

 

Con chim ở đậu cành tre
Con cá ở trọ trong khe nước nguồn
Cành tre ... í ... a, dòng sông ... í ... a
Tôi nay ở trọ trần gian
Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời
í ... a ... í ... à ... í ... à ... a ...

Sương kia ở đậu miền xa
Cơn gió ở trọ bao la đất trời
Miền xa ... í ... a, trời đất ... í ... A a
Nhân gian về trọ nhiều nơi
Bâng khuâng vì những đôi môi rất hồng
Í ... a ... í ... à ... í ... à ... a ...

Mây kia ở đậu từng không
Mưa nắng ở trọ bên trong mắt người
Từng không ... í ... a, người xinh ... í ... a
Tim em người trọ là tôi
Mai kia về chốn xa xôi cũng gần
Í ... a ... í ... à ... í ... à ... a ...

Môi xinh ở đậu người xinh
Đi đứng ở trọ đôi chân Thúy Kiều
Người xinh ... í ... a, Kiều xinh ... í ... a
Xin cho về trọ gần nhau
Mai kia dù có ra sao cũng đành
Í ... a ... í ... à ... í ... à ... a ...

Trăm năm ở đậu ngàn năm
Đêm tối ở trọ chung quanh nỗi buồn
Ngàn năm ... í ... a, buồn như ... í ... a
Ơ hay là một vòng xinh
Tôi như người bỗng lênh đênh giữa đời
Í ... a ... í ... à ... í ... A à ... a ...
Í ... a ... í ... à ... í ... à ... a ...

Sheet nhạc bài: Ở TRỌ

Hợp âm

o tro - sheet_001

o tro - sheet_002

O tro_001