Hợp âm dạo (Anh Thơ): [Db] | [Absus4] | [Ebm] | [Dbsus4] [Db] | [Bbm] | [Ebm] | [Dbsus4][Db] | [Db] | [Gb] | [Ab] [Db] | [Db] | [Gb] | [Ebm7][Ab]-[Db] Ô [Db] kìa bầy chim bỗng [Ab] tới líu lo líu lo sau [Db] nhà [Gb] Ô kìa người yêu bỗng tới tự tin là......