Intro: [C] | [G/B] | [Am] | [F]-[G]  [C] | [G/B] | [Am] | [F]-[G]  Cuộc đời vẫn [C] thế, dẫu biết em không yêu [G] anh Mà lòng vẫn [Em] nhớ, vẫn [G] níu yêu thương mong [C] manh Một bờ cát [F] trắng chỉ [C] để anh ghi tên [Em] em Trái......