Sheet nhạc bài: NÓNG

Hợp âm

Nóng - Big Daddy Ft Hanh Sino_001-1024

Nóng - Big Daddy Ft Hanh Sino_002-1024

Nóng - Big Daddy Ft Hanh Sino_003-1024

Nóng - Big Daddy Ft Hanh Sino_004-1024

Nóng - Big Daddy Ft Hanh Sino_005-1024

Nóng - Big Daddy Ft Hanh Sino_006-1024

Lời bài hát

 
NÓNG - BigDaddy ft. Hạnh Sino
Nhịp: 4/4, tempo: 79, điệu: Chưa chọn
=====
Key: Dbm, kẹp Capo II, chơi tone: Bm
Hei TinyC
Hạnh Sino no no no nặc nô
Hạnh ơi anh nóng quá
Nóng quá nóng quá đi
Thời tiết sao nóng quá
Nóng quá nóng quá đi
Em cũng thế nóng quá
Nóng quá nóng quá đi
Thủ đô đang nóng quá
Nóng quá nóng quá đi
Nóng nóng nóng bức
Cho nên chóng tức
Mệt người cho nên anh lười
Ra đường bố mẹ em la mắng
Khổ thân em lại da trắng
Cho nên ở nhà
Làm bạn với điều hòa
Nóng như thế này
Thì em định đi đâu hả
Em muốn đi xa
Em muốn đi đến tới nơi đâu
Vi vu em cùng gió
I wanna feel
I wanna move my body
When we on the floor
Mồ hôi rơi ướt đôi vai
Em thấy bên tai
You beat the Trap
I know we can
We fly so high n now
TinyC from Cz
Republic turn on the beat
Nóng như thế này
Thì làm sao phải mặc
Làm sao phải mặc
Làm làm làm sao phải mặc
Nóng như thế này
Thì làm sao phải mặc
Làm sao phải mặc
Làm làm làm sao phải mặc
Nóng như thế này
Thì làm sao phải mặc
Làm sao phải mặc
Làm làm làm sao phải mặc
Ôi chết chết chết chết mất
Chết chết chết chết toi
Turn the loud up
Cùng Bích flow
My swag cùng Hạnh sino
Nóng như thế này
Thì làm sao phải mặc
Quần áo em không phải mặc
Cho nên em làm sao phải giặt
Ra ngoài đường cùng anh
đi lượn lờ trà chanh
Nhưng mà anh ơi dứt khoát
đừng rủ mà em về nhà anh nhá
Em là con nhà lành cơ
10 rưỡi bố mẹ em chờ ở cửa
Ok em không phải lo
Anh chỉ cần điều hòa
Vì anh đang hot
Em muốn đi xa
Em muốn đi đến tới nơi đâu
Vi vu em cùng gió
I wanna feel
I wanna move my body
When we on the floor
Mồ hôi rơi ướt đôi vai
Em thấy bên tai
You beat the Trap
I know we can
We fly so high n now
Nóng như thế này
Thì làm sao phải mặc
Làm sao phải mặc
Làm làm làm sao phải mặc
Nóng như thế này
Thì làm sao phải mặc
Làm sao phải mặc
Làm làm làm sao phải mặc
Nóng như thế này
Thì làm sao phải mặc
Làm sao phải mặc
Làm làm làm sao phải mặc
Ôi chết chết chết chết mất
Chết chết chết chết toi