Lời bài hát
Hợp âm dạo (Hương Lan):                   Về cần thơ tìm ánh trăng vàng trên sông  Mà chợt nghe giọng ai hát dân ca thắm tình  Chèo xuồng về cho kịp chợ chiều Đường dù xa chẳng ngăn được ta.Ơi ....bến Ninh kiều vẫn đợi  Xuồng nhẹ trôi chờ ánh trăng tròn lên cao  Về kịp không một mình giữa mênh mông sóng trào  Thuyền chồng chành theo nhịp chèo dồn Mặt dòng sông cứ như ghẹo trêu.Ơi ... Tiếng nhịp chèo mau  Thương e thì thăm cái răng Cần thơ Bao nhiêu dòng sông vẫn như đợi chờ Phụng hiệp đây đất mẹ phù sa.Còn nhớ... Nhớ quá câu lý chung tình em hát Trao nhau tình yêu ban đầu thơ ngây Xuồng em đây soi vàng một ánh trăng sáng soi tình ta. Hậu giang ơi chờ ánh trăng thề năm xưa  Giờ biệt tăm xuồng không bến xuôi con nước ròng  Xuồng dập dìu xuôi ngược mặt lòng mà dòng sông vẫn như chờ mong Ơi ......... Ninh Kiều là em.           -Xuồng nhẹ trôi chờ ánh trăng tròn lên cao  Về kịp không một mình giữa mênh mông sóng trào  Thuyền chồng chành theo nhịp chèo dồn Mặt dòng sông cứ như ghẹo trêu.Ơi ... Tiếng nhịp chèo mau  Thương e thì thăm cái răng Cần thơ Bao nhiêu dòng sông vẫn như đợi chờ Phụng hiệp đây đất mẹ phù sa.Còn nhớ... Nhớ quá câu lý chung tình em hát Trao nhau tình yêu ban đầu thơ ngây Xuồng em đây soi vàng một ánh trăng sáng soi tình ta. Hậu giang ơi chờ ánh trăng thề năm xưa  Giờ biệt tăm xuồng không bến xuôi con nước ròng  Xuồng dập dìu xuôi ngược mặt lòng mà dòng sông vẫn như chờ mong Ơi ......... Ninh Kiều là em.

Sheet nhạc bài: NINH KIỀU LÀ EM

Hợp âm