Sheet nhạc bài: NHỮNG CÔ GÁI QUAN HỌ

Hợp âm

Lời bài hát

Intro (Hồng Liên):
Trên quê hương quan i họ í
Một làn nắng i cũng mang điệu dân ca
Giữa mùa lúa thơm, cánh cò bay đẹp như trong mộng i
Những cô Tấm ngày xưa như vẫn còn đây
Trong mùa trẩy hội
A quê hương ta biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp đảm đang ì i
Việc nước việc nhà vẹn toàn
Nắng mưa nhọc nhằn vẫn tươi duyên
Yêu quê hương quan i họ í
Từ đồng lúa i đến con đò ven sông
Giữa mùa chiến công, xóm làng xưa lại ngân câu hò i
Lúa xanh mướt đồng quê,
Ta tiếp bài ca chiêm mùa mở hội
Đây quê hương ta gái thay trai tay súng tay cầy đảm đang ì i
Giặc đến giặc không đường về, lúa xanh mùa mùa vẫn tươi xanh
-
- -
Ai ngang qua Đông Hồ í
Một chiều nắng í rẽ thăm nàng Tố nữ
Ba mùa gối nhau, gái hội Lim dàn quân trên đồng i
Lúa năm tấn vượt lên xanh ngát màu xanh
Trên tầm đạn thù
A quê hương ta biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp đảm đang ì i
Việc nước việc nhà vẹn toàn
Nắng mưa nhọc nhằn vẫn tươi duyên -
Trên quê hương bao đời í
Từng ngày tháng i viết nên ngàn câu thơ
Sông Cầu nước xuôi, đất ngàn năm dệt thêm trang sử i
Đứng lên với đồng quê, cô gái Việt Nam
Bao mùa ... trưởng thành-
Đây quê hương ta gái thay trai tay súng tay cầy đảm đang ì i
Giặc đến giặc không đường về,
Lúa xanh mùa mùa ... vẫn tươi xanh