Hợp âm dạo (Đan Nguyên): [Gm] | [Gm][C] | [Gm] | [Gm] Em ở nơi [Gm] nào, có [C] còn mùa xuân không [G] em? [Gm] Rừng [Dm7] ngàn lá [Gm] gió, từng [C] đêm nhắc nhở thì [Gm] thầm. [Gm]  Nắng ở trên [F] đầu, nắng trong lòng [Dm] phố, Gió ở trên [F] non, gió......