Sheet nhạc bài: NHỚ MỘT CHIỀU XUÂN

Hợp âm

Lời bài hát

 
Hợp âm dạo (Nhật Trường):
- -
- - --
1. Chiều nay thấy hoa cười chợt nhớ một người -
Chạnh lòng tôi khơi bao niềm nhớ
Người nơi xa xăm phương trời ấy
Người còn buồn còn thương còn nhớ
Nắng phai rồi em ơi!
Chiều xuân có một người ngơ ngác đi tìm -
Một tình thương nơi phương trời cũ
Chiều nay hoa xuân bay nhiều quá
Chiều tàn dần phai trên ngàn lá
Tìm đâu bóng hình ai? 
ĐK:
Người về còn nhớ khúc hát 
Người yêu dấu bên bờ thành Vienne 
Lòng này còn quyến luyến mãi 
Đêm xuân dài mà đâu có hay.
2. Chiều nay có một loài hoa vỡ bên trời -
Đợi mùa xuân sang tô màu nhớ
Dừng chân trông hoa xuân hồng thắm
Buồn tìm về tình ai đầm ấm
Giờ vun vút trời mây. --
-  --
- -
1. Chiều nay thấy hoa cười chợt nhớ một người -
Chạnh lòng tôi khơi bao niềm nhớ
Người nơi xa xăm phương trời ấy
Người còn buồn còn thương còn nhớ
Nắng phai rồi em ơi!
Chiều xuân có một người ngơ ngác đi tìm -
Một tình thương nơi phương trời cũ 
Chiều nay hoa xuân bay nhiều quá
Chiều tàn dần phai trên ngàn lá
Tìm đâu bóng hình ai? 
ĐK:
Người về còn nhớ khúc hát 
Người yêu dấu bên bờ thành Vienne -
Lòng này còn quyến luyến mãi 
Đêm xuân dài mà đâu có hay.
2. Chiều nay có một loài hoa vỡ bên trời -
Đợi mùa xuân sang tô màu nhớ 
Dừng chân trông hoa xuân hồng thắm
Buồn tìm về tình ai đầm ấm
Giờ vun vút trời mây. -
Dừng chân trông hoa xuân hồng thắm
Buồn tìm về tình ai đầm ấm
Giờ vun vút trời mây. 
Dừng chân trông hoa xuân hồng thắm
Buồn tìm về tình ai đầm ấm
Giờ vun vút trời mây...