Lời bài hát

Hợp âm dạo (Capo I.): 

Bước chân khuya não nề đường về riêng bóng tôi 
Có ai trên hè phố nhắn giùm rằng đời vẫn nổi trôi 
Nhớ em sầu khôn nguôi , thương tuổi xanh ngậm ngùi 
Ngày hôm sầu héo hắt đêm về tình đơn côi
Bên gối mộng xa vời. -

Thương những đêm trời thanh vắng im lìm 
Thế gian vui ai hay chăng em đau nhói buồng tim 
Đôi mắt khô nghe cơn đau sâu xé xuân về
Gục đầu lệ quên rơi cho ngày tháng đi vào rã rời. 

Nguyện cầu cho người được thấy niềm vui
Nguyện cầu cho người đời mãi đẹp tươi 
Dù tình xa rồi vẫn nhớ tình ơi 
Dù người phương trời người vẫn gần tôi. 

   

Bước chân khuya não nề đường về riêng bóng tôi 
Có ai trên hè phố nhắn giùm rằng đời vẫn nổi trôi 
Nhớ em sầu khôn nguôi , thương tuổi xanh ngậm ngùi 
Ngày hôm sầu héo hắt đêm về tình đơn côi
Bên gối mộng xa vời. -

Thương những đêm trời thanh vắng im lìm 
Thế gian vui ai hay chăng em đau nhói buồng tim 
Đôi mắt khô nghe cơn đau sâu xé xuân về
Gục đầu lệ quên rơi cho ngày tháng đi vào rã rời. 

Nguyện cầu cho người được thấy niềm vui 
Nguyện cầu cho người đời mãi đẹp tươi 
Dù tình xa rồi vẫn nhớ tình ơi 
Dù người phương trời người vẫn gần tôi. 

Dù người phương trời người vẫn gần tôi.

Sheet nhạc bài: NGUYỆN CẦU CHO NGƯỜI

Hợp âm