Hợp âm dạo(Việt Hoàn & Anh Thơ): [Fm] | [Fm] | [Bb] | [Bbm] | [Gm] | [Gm] | [C] | [F] | [C] | [C] | [Dm]   [Dm] | [Gm] | [Gm][F] | [Dm][Bbm] | [Csus4] | [Fm][Fm] | [Fm] [Fm] Bởi chúng mình thương bao nhiêu mảnh đất cằn Mà......