Hợp âm dạo (Tuấn Vũ): [Gm] | [Gm] | [D] | [D][D] | [D] [Gm] | [F][Gm] | [Gm] | [Cm] | [Cm][Am7] | [Eb][D] | [D] Chiều [Gm] nay có một [Cm] người Ðôi mắt [Gm] buồn [F], nhìn xa [Eb] xăm về [Dm] quê hương rất [Bb] xa [Gm] Chợt......

[topswf swf=”http://tuanhai.do.am/Flash_Files/Nguoi_Di_Tan_Buon.swf” width=”690″ height=”840″]