Intro: [Bbm] | [Db] | [Eb] | [Eb] | [Bbm] | [Db] | [Gb]  [Db] | [Bbm] | [Ab] | [Gm7] | [Gm7] | [Ebm]  [Gb] | [F] | [F] | [Bbm] | [Bbm] | [Bbm] | [Bbm]  1. [Bbm] Ai tìm ai trên phố vắng ngược [Fm] lối cơn mưa chiều giăng giăng Ai......