Hợp âm dạo (Cẩm Ly): [Bm] | [Bm] | [Bm] | [Bm][Em] | [D] | [Gb] | [Bm] Còn gì nữa [Em] đâu mà khóc [Bm] với sầu [Bm][D] Còn gì nữa đâu mà buồn với [G] nhớ [G] Thôi hết [D] rồi, thôi hết [Bm] rồi, thôi hết [Em] rồi [Db/F] Ta xa nhau......