Em đã [Bm7] biết cong môi từ [Em] chối những điều [Am] anh muốn [Bm7] nói. Em đã biết xa lâu thì [Em] nhớ, lần lựa chi mắc [Bm] cỡ. [Em] Ôi nụ cười mắc liếc chua [Bm7] ngoa, ta về nơi ấy Buồn ba bốn [Em] ngày, [Bm7] buồn ba bốn [Em] ngày.......