Lời bài hát
Phương Anh:Xuân đã về anh có hay Hoa bướm vui mùa xum vầy Nơi phương trời anh có nhớ Một người luôn nhắc tên anh Và mơ duyên lứa đôi.Nếu xuân về vắng anh Ong bướm thôi dệt duyên lành Dây tơ trùng cung lỡ phím Cho khúc hát ái ân Từ đây lỡ tơ duyên. -ĐK: Thu qua đông tàn Nàng xuân mới sang Muôn sắc huy hoàng - Xuân này nếu vắng anh Lạc bầy chim én bay Ngày xuân như đông buồn.Nếu xuân này vắng anh Như lá khô buồn xa cành Như giao thừa im tiếng pháo Mai úa sắc bên hiên. Thì đừng đến xuân ơi...-Xuân đã về anh có hay Hoa bướm vui mùa xum vầy Nơi phương trời anh có nhớ Một người luôn nhắc tên anh Và mơ duyên lứa đôi.Nếu xuân về vắng anh Ong bướm thôi dệt duyên lành Dây tơ trùng cung lỡ phím Cho khúc hát ái ân Từ đây lỡ tơ duyên. -ĐK: Thu qua đông tàn Nàng xuân mới sang Muôn sắc huy hoàng - Xuân này nếu vắng anh Lạc bầy chim én bay Ngày xuân như đông buồn.Nếu xuân này vắng anh Như lá khô buồn xa cành Như giao thừa im tiếng pháo Mai úa sắc bên hiên. Thì đừng đến xuân ơi...- Như giao thừa im tiếng pháo Mai úa sắc bên hiên. Thì đừng đến... xuân ơi...

Sheet nhạc bài: NẾU XUÂN NÀY VẮNG ANH

Hợp âm