Sheet nhạc bài: NẾU LÚC ĐÓ

Intro: [Gbm] | [Gbm] | [Gbm] | [B] | [E] | [E] | [A] | [Gbm] [Gbm] | [Gbm] | [B] | [B] | [E] | [E] | [A] | [A] [Gbm] Nếu lúc đó em không buông tay [A] [Gb] Nếu lúc đó anh không lung lay [B7] [B] Nếu lúc đó ta không......