Intro: [Cm] | [Cm] | [Gm][Gm] | [G#] | [Cm][G#][Gm]  [Gm][Cm] | [Cm] | [Gm][F] | [G#] | [Bb][Cm][Cm]   Khi anh bắt [Cm] đầu một tình yêu Là [C] lúc anh tự thay đổi mình [Bb] Không còn những đêm về [Fm] khuya.[Gm7][Bb] Là vì......