Hợp âm dạo (Đan Nguyên): [Bbm] | [Bbm] | [Bbsus4] [Fm] | [Ebm] | [Gbm][Bbm] | [Db] | [Bbm][Bbm/Db] | [Ebm] [Ebm][Db] | [Bbm] | [Db][Ab7] | [Fm] | [F] | [F] | [F/C] Mười năm không [Fm] gặp tưởng tình đã [Bbm] cũ [Bbm][C] Mây bay bao [Ebm] năm tưởng......