Intro (Trung Anh): [Am] | [Dm] | [Em7] | [Am] | [Dm] | [G] | [F] | [F] | [Am] | [F] | [Am] Bên [Am] lúa, anh bên lúa cánh đồng [G] làng ven [Am] đê Hồ [G7] Tây xanh mênh [C] mông trong tươi [Cm] thắm nắng [Am] chiều Làng [C] em làng......