Ngoài trời mưa [Dm] rơi tháng sáu Trong [E] lòng rướm máu [F] Biết ta đã mất [A] nhau [F] Muốn cùng anh đến [Am7] nơi ngày xanh Mà [G] tim anh sao nỡ [Dbm] đành Ngoài trời mưa [F] rơi tháng sáu Trong [E] lòng rướm máu [Bb] Những hoang tàn nỗi [F] đau......