Hợp âm dạo (Tóc Tiên): [G] | [C]-[G] | [D]-[G] | [C]-[G] [G][C]-[G] | [D]-[G] | [C]-[D] | [G][C]-[G] | [Dsus4]-[G] | [C]-[D] | [G]-[D] Mùa hè [G] đến những cơn mưa vội vàng [Am] qua Phượng tươi [D] thắm nhớ đôi môi hồng mùa [G] hạ Có đầy trong [Bm7] lá và......