Hợp âm dạo (Tuấn Vũ & Hương Lan): [C] | [F] | [Dm]-[G] | [E] | [F]-[Dm] | [C]-[G] | [C] | [F]-[C] Mùa đông về chưa em [G] Sao mây [C] sáng [G] đã giăng lưng [C] trời [C/G]-[C] Mùa [G] đông về chưa anh [Dm] Cho em [G] nhớ ngày xưa [C] chúng ta [G] Ngày......