Mùa đông năm [Dm] ấy, sao sáng [Bb] soi [A7] cuối [Dm] trời Mùa đông năm [Bb] ấy con Chúa [C7] sinh xuống [F] đời [Am7] Nhịp ca véo [Dm] von bao thiên [Bb] thần vang [F] hát [D7] Tôn thờ ngôi [Gm] Hai Giáng [A7] sinh trần [Dm] ai Con hợp với thiên thần......