Hợp âm dạo (Mai Thiên Vân): [Eb] | [Eb] | [Cm] [Bb] | [Eb] | [Gm][Cm] | [Bb][Bb] | [Gm] | [C] [F] | [Bb] | [Gm][Cm] | [F]-[Bb] | [Gm]-[Bb] [Eb] Trang thư [Bb] xanh em [F] lén trao [Cm7] anh Viết bằng mực tím, tím bông hoa [F] cà Mà......