Sheet nhạc bài: MỘT DẠ HỘI BUỒN

Hợp âm

Mot da hoi buon 01

Lời bài hát

 
Intro (Lê Uyên):
  
 
Đèn xanh đã tắt giọng hát ân tình ngân dài  
Cuộc tình sương gió đành quên tối nay  
Ngày đếm những bước buồn tênh
Nhạc nhắc nhớ những ngày xanh
Ái ân như màu phai nhanh  
Ngày mà hai đứa còn trao nụ cười  
Ngày mà hai đứa chung đôi  
Mai hồng tô thắm khung trời
Mây chiều xanh ngát núi đồi
Mà tưởng đâu tình khó vơi .  
Đèn hồng qua đèn xanh nhịp đàn như rất nhanh
Áo đưa nhau tròn xoay cuộc đời như say
Tình đầu không bền lâu người em xưa mắt nâu
Đã quên bao mộng mơ ngày cùng vui ấu thơ  
Áo xanh ... màu áo ngày xưa , màu áo ngày xưa
Tôi đã ân cần nhớ mãi trong đời,  
Đây bàn tay yêu dấu, bàn tay êm ái dắt đưa tình yêu.  
Nay áo xanh bên người
cánh tay yêu kiều tìm về duyên mới đẹp hơn.
Màu đèn như ngời sáng, màu môi em thắm tươi
Mắt em như ngời sao đẹp vì duyên mới trao
Cuộc đời như tình yêu ngày mãi sẽ trăm chiều
Cuộc đời như tình yêu, mình sống trong cô liêu . .
  
 
Ngày mà hai đứa còn trao nụ cười  
Ngày mà hai đứa chung đôi  
Mai hồng tô thắm khung trời
Mây chiều xanh ngát núi đồi
Mà tưởng đâu tình khó vơi .  
Đèn hồng qua đèn xanh nhịp đàn như rất nhanh
Áo đưa nhau tròn xoay cuộc đời như say
Tình đầu không bền lâu người em xưa mắt nâu
Đã quên bao mộng mơ ngày cùng vui ấu thơ  
Áo xanh ... màu áo ngày xưa , màu áo ngày xưa
Tôi đã ân cần nhớ mãi trong đời,  
Đây bàn tay yêu dấu, bàn tay êm ái dắt đưa tình yêu.  
Nay áo xanh bên người
cánh tay yêu kiều tìm về duyên mới đẹp hơn.
Màu đèn như ngời sáng, màu môi em thắm tươi
Mắt em như ngời sao đẹp vì duyên mới trao
Cuộc đời như tình yêu ngày mãi sẽ trăm chiều
Cuộc đời như tình yêu, mình sống trong cô liêu . .