Hợp âm dạo (Chế Linh): [B] | [B] | [Gb]-[B] | [Am]-[B] | [Am] [Em/G][B/Gb]-[B][B] Còn nhớ không [Gb] em còn nhớ không [Em] em Đường xưa lối cũ Những dấu chân bước nhỏ em [A] về Trong giấc [E] ngủ dáng xưa não [B] nề Một giấc chiêm [Gb] bao tình cũng......