Sheet nhạc bài: MÌNH NHỚ NHAU KHÔNG

Hợp âm

Lời bài hát

Hợp âm dạo (Chế Linh):
- -
 -  
Còn nhớ không em còn nhớ không em
Đường xưa lối cũ
Những dấu chân bước nhỏ em về
Trong giấc ngủ dáng xưa não nề
Một giấc chiêm bao tình cũng tan mau.
Từ nay thôi nhé
Hai chúng ta đứa mỗi con đường
Em trả lại ân tình lúc đầu
Còn luyến lưu chi thà cố quên đi.
Trang thư xưa dấu mực hoa sim tím buồn
Trả lại ta trả lại nhau rồi
Và cầu xin mau phai mờ nhạt nhoà tình xa xưa
Tình đã quên chưa thôi giã biệt phút giây tạ từ
Còn luyến lưu chi mình cố quên đi. 
Còn nhớ không em còn nhớ không em
Trường xưa lối cũ
Len lén trong giấc ngủ đêm về
Em bóng nhỏ dáng xưa não nề
Còn nhớ không em còn nhớ không em.
Hẹn hò xa xưa
Hỏi gió mưa cũng chẳng trả lời
Tôi có hỏi chắc không trả lời
Mà nhớ nhung chi tình đã ra đi.
Trang thư xưa dấu mực hoa sim tím buồn
Rất buồn như kỷ niệm chúng mình
Và tình phôi phai đơm giọt lệ đầy đà mong manh
Lệ nào long lanh con mắt đỏ phút giây tạ từ
Còn nhớ không em còn nhớ không em?
     
       -    
   -  
Còn nhớ không em còn nhớ không em
Trường xưa lối cũ
Len lén trong giấc ngủ đêm về
Em bóng nhỏ dáng xưa não nề
Còn nhớ không em còn nhớ không em.
Hẹn hò xa xưa
Hỏi gió mưa cũng chẳng trả lời
Tôi có hỏi chắc không trả lời
Mà nhớ nhung chi tình đã ra đi.
Trang thư xưa dấu mực hoa sim tím buồn
Rất buồn như kỷ niệm chúng mình
Và tình phôi phai đơm giọt lệ đầy đà mong manh
Lệ nào long lanh con mắt đỏ phút giây tạ từ
Còn nhớ không em còn nhớ không em? 
Còn nhớ không em còn nhớ không em 
Còn nhớ không em còn nhớ không em 
Còn nhớ không em còn nhớ không em?