Sheet nhạc bài: MÀU XANH TRƯỜNG SA

Hợp âm

Lời bài hát

 
Slow:
Ơi Trường Sa! Quần đảo yêu dấu
Nơi ngàn khơi, ...  nghìn trùng sóng vỗ
Khi mùa xuân về, màu xanh bừng dậy, màu xanh cây lá,
Màu xanh biển biếc và màu xanh áo lính hiên ngang.
Ơi Trường Sa! Quần đảo yêu dấu
Nơi ngàn khơi, ...  nghìn trùng sóng vỗ
Khi mùa xuân về, màu xanh bừng dậy, màu xanh cây lá,
Màu xanh biển biếc và màu xanh áo lính hiên ngang.
Rock'n roll:
Hiên ngang như những cánh đại bàng, bay giữa phong ba bão táp.
Tuổi thanh xuân tràn căng sức sống, giữ đất trời mẹ hiền
Vượt bao... khó khăn... hiểm nguy,
Trường Sa... vẫn tươi... màu xanh, Trường Sa...
Slow:
Ơi Trường Sa! Quần đảo yêu dấu
Nơi ngàn khơi, ...  nghìn trùng sóng vỗ
Khi mùa xuân về, màu xanh bừng dậy, màu xanh cây lá,
Màu xanh biển biếc và màu xanh áo lính hiên ngang.
Rock'n roll:
Hiên ngang như những cánh đại bàng, bay giữa phong ba bão táp.
Tuổi thanh xuân tràn căng sức sống, giữ đất trời mẹ hiền
Vượt bao... khó khăn... hiểm nguy,
Trường Sa... vẫn tươi... màu xanh,
Trường Sa... mãi  xanh... Trường Sa... mãi  xanh