Sheet nhạc bài: MẮT THU Xem bản hợp âm

  Hợp âm dạo (Ý Lan): [E] | [E] | [Ebm] | [B] | [Dbm] | [A] [F#m7] | [E] | [C#m] | [B] | [B] | [F#m][B] | [B] | [B] Trời còn làm [Am] mưa vùi trên nỗi [E] đau Lời ru [C#m] ấy mãi cho u [A] sầu Bàn chân [F#m7]......