Dạt dào biển [Dm] mênh mông…[A7], Sóng vỗ nhịp [Dm] thân tàu [C] Đoàn ta ra [F] khơi tiếng máy reo [Gm] vang Tràn ngập [C] tình đất nước quê [F] hương [A7] Nhìn bầu trời [Bb] xanh tươi, tay súng ta [C] không rời Lướt sóng ra [A7] khơi rộn ràng khúc ca......

[topswf swf=”http://tuanhai.do.am/Flash_files09/Luot_song_ra_khoi-sheet.swf” width=”690″ height=”840″]