Sheet nhạc bài: LƯỢN TRÒN LƯỢN KHÉO

Hợp âm

Lời bài hát

 
A chim bay chim bồ câu trắng
A chim bay trên trời nền trời xanh xanh
A chim bay trên nền trời hòa bình
Kìa đàn chim bay, bay lượn vòng quanh quanh.
1) Lượn tròn lượn khéo khéo cho tay múa em mềm, em dẻo dẻo.
Lượn tròn lượn khéo khéo cho chân bước em đều, em khéo
Em bước lượn vòng chân, lượn vòng chân bước đều.
A chim bay chim bồ câu trắng
A chim bay trên trời nền trời xanh xanh
A chim bay trên nền trời hòa bình
Kìa đàn chim bay, bay lượn vòng quanh quanh.
2) Lượn tròn lượn khéo khéo cho tay múa em mềm, em dẻo dẻo.
Lượn tròn lượn khéo khéo cho chân bước em đều, em khéo
Em quét sạch trường em, sạch nhà em quét đều.
       
A chim bay chim bồ câu trắng
A chim bay trên trời nền trời xanh xanh
A chim bay trên nền trời hòa bình
Kìa đàn chim bay, bay lượn vòng quanh quanh.
3) Lượn tròn lượn khéo đó cho em bắt sâu đầy đôi giỏ nhỏ
Lượn tròn lượn khéo đó cho tay tưới em đều, em cố
Em tưới đẹp vườn rau của truờng em, tưới đều.
A chim bay chim bồ câu trắng
A chim bay trên trời nền trời xanh xanh
A chim bay trên nền trời hòa bình
Kìa đàn chim bay, bay lượn vòng quanh quanh.
4) Lượn tròn lượn khéo nhé, măng non có trăm nghìn công việc nhẹ
Tùy người tùy sức bé, nhưng em quyết hoàn thành vượt mức
Vượt mức để ngày mai được lên thăm Bác Hồ.