Hợp âm dạo (Bằng Kiều): [G] | [G] | [G] | [G] | [G] | [G] | [C] | [C] [G] | [Bm7] | [F] | [F] | [C/G] | [C/G] | [C/G] [C] | [C/G] | [C/G][C6] | [Abm/B] | [Em] [Am] Lối cũ [G] ta về dường như nhỏ lại [C/G] Trời xanh......