Hợp âm dạo: [Am] | [F] | [F#m] | [F][Am] | [F] | [F#m] | [F] [Am] | [D] | [Dm] | [Am][G] | [Em] | [G] | [Em7]-[Am] | [D]-[Am] Gió về miền [Am] xuôi. Anh đưa em cuối nẻo đường [C] đời. Gió đầu [Dm] non gió [D] lộng đầu......