Lời bài hát

LÀNG TÔI (Hồ Bắc) - Lan Anh

Hợp âm dạo (Điệu: Valse):

- -  -

- -  -

Làng tôi sau luỹ tre mờ xa 
Tình quê yêu thương những nếp nhà 
Làng tôi yên ấm bao ngày qua 
Những chiều đàn em vui hoà ca. 

Làng tôi bát ngát cánh đồng
Mỗi khi thu sang nắng vàng bông lúa chín 
Làng mạc vui sống êm đềm
Người nông dân hăng hái tăng gia cho đời no. 

Nhưng ngày nào quân cướp tràn qua
Đốt phá tan hoang quê nhà tôi xơ xác 
Có những người chiến sĩ xa quê hương
Súng bên mình cùng tiến bước lên đường. 

Có những chiều đoàn du kích quân về
Trong đêm khuya rộn ràng nghe tiếng bước
Nhớ những người con đã xa quê hương
Bóng mẹ già nhìn theo mến thương.

Trong đêm tàn đồn giặc cháy kinh hoàng
Nghe xa xa dồn dập đoàn quân tiến
Có những nàng ra đứng bên kia sông
Đón quân về giải phóng quê mình. 

- -

- -

Làng tôi sau luỹ tre mờ xa 
Tình quê yêu thương những nếp nhà 
Làng tôi yên ấm bao ngày qua 
Những chiều đàn em vui hoà ca. 

Làng tôi bát ngát cánh đồng
Mỗi khi thu sang nắng vàng bông lúa chín 
Làng mạc vui sống êm đềm
Người nông dân hăng hái tăng gia cho đời no. 

Nhưng ngày nào quân cướp tràn qua
Đốt phá tan hoang quê nhà tôi xơ xác 
Có những người chiến sĩ xa quê hương
Súng bên mình cùng tiến bước lên đường. 

Có những chiều đoàn du kích quân về
Trong đêm khuya rộn ràng nghe tiếng bước
Nhớ những người con đã xa quê hương
Bóng mẹ già nhìn theo mến thương.

Trong đêm tàn đồn giặc cháy kinh hoàng
Nghe xa xa dồn dập đoàn quân tiến
Có những nàng ra đứng bên kia sông
Đón quân về giải phóng quê mình.

Sheet nhạc bài: LÀNG TÔI (Hồ Bắc)

Hợp âm