Sheet nhạc bài: LÁ THƯ TRẦN THẾ

Hợp âm

Lời bài hát

Hợp âm dạo (Huy Cường):
   
Lạy Chúa con là lính trận ngoài biên  
Vì xa thành  phố xa  quá nên quên.
Đêm  nay ngôi hai trời  xuống
Ánh  sao lung linh muôn  màu,
Con  tưởng hỏa châu soi  tuyến đầu  
Lạy Chúa con  là thiếu phụ  miền quê  
Chồng con vì  nước nên đã  ra đi  
Hai  ba năm chưa  thỏa chí
Hết  Thu qua Xuân  sang Hè
Con  đợi tàn Đông mới  tin về.  
Đạn xé không  trung đêm  từng đêm vẫn  nghe
Từng lớp trai  đi cho  ngày mai vẫn  đi
Đêm nay Người  xuống đời
Xin đem nguồn vui tới
Những đôi môi  cắn lâu  không cười.  
Lạy Chúa con  còn lứa tuổi  học sinh  
Vì cha là lính con thiết tha  xin
An  vui cho người đầu  tuyến
Trẻ  thơ yên tâm sách  đèn
Để  mẹ hiền con hết  ưu phiền.   
     
Lạy Chúa con là lính trận ngoài biên  
Vì xa thành  phố xa  quá nên quên.
Đêm  nay ngôi hai trời  xuống
Ánh  sao lung linh muôn  màu,
Con  tưởng hỏa châu soi  tuyến đầu  
Lạy Chúa con  là thiếu phụ  miền quê  
Chồng con vì  nước nên đã  ra đi  
Hai  ba năm chưa  thỏa chí
Hết  Thu qua Xuân  sang Hè
Con  đợi tàn Đông mới  tin về.  
Đạn xé không  trung đêm  từng đêm vẫn  nghe
Từng lớp trai  đi cho  ngày mai vẫn  đi
Đêm nay Người  xuống đời
Xin đem nguồn vui tới
Những đôi môi  cắn lâu  không cười.  
Lạy Chúa con  còn lứa tuổi  học sinh  
Vì cha là lính con thiết tha  xin
An  vui cho người đầu  tuyến
Trẻ  thơ yên tâm sách  đèn
Để  mẹ hiền con hết  ưu phiền.