Sheet nhạc bài: KHÓA LY BIỆT

Hợp âm

Khóa ly biệt - Voi Ban Don-01-07_001-1024

Khóa ly biệt - Voi Ban Don-01-07_002-1024

Khóa ly biệt - Voi Ban Don-01-07_003-1024

Khóa ly biệt - Voi Ban Don-01-07_004-1024

Khóa ly biệt - Voi Ban Don-01-07_005-1024

Khóa ly biệt - Voi Ban Don-01-07_006-1024

Khóa ly biệt - Voi Ban Don-01-07_007-1024

Lời bài hát

KHÓA LY BIỆT - Voi Bản Đôn
Nhịp: 4/4, tempo: 69, điệu: Ballad
=====
- -
- - - -
Hỡi cơn mưa bao đêm không ngủ
Liệu rằng xa cách bao lâu thì tình sẽ cũ
Hỡi cơn mưa bao đêm không tạnh
Liệu người đứng mãi trong mưa có lạnh không em
Pre-chorus:
Tiếng ai ca khúc oán cung sầu
Mà sầu ai khéo đong đo vừa tròn câu hát
Anh cũng mang một khúc u sầu
Mà sầu anh chất kín khoang mấy độ thuyền hoa
Chorus:
Trời làm gió xé cánh chim Quyên
Mỗi nhịp bước mỗi thước truân chuyên
Người gọi mãi, người bịt tai thản lòng ngủ yên
Người hờ hững đến mấy cũng được
Chẳng về với anh nữa cũng được
Thà là Ô Thước, xin đừng cách biệt âm dương
Anh thật ghét cái chốn đông người
Vừa bảo ta hai đứa xứng đôi
Mình (giờ) vẫn hai người lại bảo ta không phải một đôi
Anh vội bán đôi cánh chim Quyên
Để đổi lấy đôi khóa ly biệt
Khóa duyên mình khỏi kẻ lạ để người ngủ yên
-
Pre-chorus:
Tiếng ai ca khúc oán cung sầu
Mà sầu ai khéo đong đo vừa tròn câu hát
Anh cũng mang một khúc u sầu
Mà sầu anh chất kín khoang mấy độ thuyền hoa
Chorus:
Trời làm gió xé cánh chim Quyên
Mỗi nhịp bước mỗi thước truân chuyên
Người gọi mãi, người bịt tai thản lòng ngủ yên
Người hờ hững đến mấy cũng được
Chẳng về với anh nữa cũng được
Thà là Ô Thước, xin đừng cách biệt âm dương
Anh thật ghét cái chốn đông người
Vừa bảo ta hai đứa xứng đôi
Mình (giờ) vẫn hai người lại bảo ta không phải một đôi
Anh vội bán đôi cánh chim Quyên
Để đổi lấy đôi khóa ly biệt
Khóa duyên mình khỏi kẻ lạ để người ngủ yên