Hợp âm dạo (Bảo Yến): [B] | [E] | [Dbm] [Ebm]-[Abm] | [Dbm][Gb] | [Eb] | [Abm][Abm] Khung [Abm] cửa sổ hai nhà cuối phố Chẳng hiểu [Eb] vì sao không khép [Abm] bao giờ [B] Ðôi bạn [Dbm] ngày xưa học chung một [Db] lớp Cây bưởi [Bbm] sau nhà ngang ngát......