Hợp âm dạo (Ngọc Lan): [Gbm] | [Gbm] [Dbm] | [Dbm] | [Db] | [Gbm] | [Bm] | [Gbm] Tiếng hát bay trên hàng phố [Gbm] bâng khuâng, [Gbm][Gb] Chiều đong đưa [Gbm] những bước chân [Bm] đau mòn [A][G] Chợt nghe mùa [Gbm] thu bay trên trời [D] không Còn ai [Db] giữa mênh......