Intro: [Gm][F][Bb][D#][D] |  [D] [Gm][F] | [Bb][D#][D][D] Có một [G] người vừa đi xa [Bb] tôi Đêm từng [Cm] đêm tóc xoã tù [G] đầy Có một [D] người vừa đi xa [Bb] tôi Bước chân [D] buồn ngõ sâu gục đầu Đoạn đường [Cm] quen......