Lời bài hát

Hợp âm dạo (Đàm Vĩnh Hưng) Capo I. :

                

Tuổi hồng thơ  ngây dưới mái  trường
Ấu  thơ đã đi qua  rồi
Để lại trong  tôi một nỗi  buồn
Nói  lên tiếng yêu lặng  thầm, tôi dành  cho em

    

 Xưa chúng ta chung  trường
Cùng  nhau kết hoa ước  hẹn
Mà  nay bỗng dưng em  lại
Bỏ quên  hoa, quên đi tình  tôi
Em vội ra  đi không giã  từ
Tháng  năm vẫn trôi dần  qua, tôi chờ  tin em

    

 Khi biết tin em  rồi
Lòng  tôi bỗng se thắt  lại
Và  khi tiếng chuông giáo  đường
Chợt ngân  nga xe hoa ngừng  lại
Em làm cô  dâu mặc áo  hồng
Sánh  vai bước đi bên  chồng, mình tôi  đơn côi...

              

Tuổi hồng thơ  ngây dưới mái  trường
Ấu  thơ đã đi qua  rồi
Để lại trong  tôi một nỗi  buồn
Nói  lên tiếng yêu lặng  thầm, tôi dành  cho em

    

 Xưa chúng ta chung  trường
Cùng  nhau kết hoa ước  hẹn
Mà  nay bỗng dưng em  lại
Bỏ quên  hoa, quên đi tình  tôi
Em vội ra  đi không giã  từ
Tháng  năm vẫn trôi dần  qua, tôi chờ  tin em

    

 Khi biết tin em  rồi
Lòng  tôi bỗng se thắt  lại
Và  khi tiếng chuông giáo  đường
Chợt ngân  nga xe hoa ngừng  lại
Em làm cô  dâu mặc áo  hồng
Sánh  vai bước đi bên  chồng, mình tôi  đơn côi...

    

Tuổi hồng thơ  ngây dưới mái  trường
Ấu  thơ đã đi qua  rồi, để lại  trong tôi...

    

Kỷ niệm trong  tôi, đã phai  mờ.
Giờ  em bước đi theo  chồng,
Mình tôi  đơn côi...

    

Mình tôi  đơn côi…

Sheet nhạc bài: TUỔI HỒNG THƠ NGÂY

Hợp âm