Lời bài hát

TRỞ VỀ DÒNG SÔNG TUỔI THƠ - Mỹ Linh

Hợp âm dạo (Ballad): 

 

Quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà
Con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi
Bao năm xa quê ấy, trong mơ tôi vẫn thấy
Hôm nay tôi trở về lòng chợt vui thấy sông không già 

Sông vẫn in màu mây 
Vẫn khi vơi đầy vẫn mang phù sa 
Làm đẹp thêm làng quê yêu dấu 
Sông ...vẫn như thuở ấy 
Vẫn con đò ngang đón đưa người sang 
Và từng đêm hát ru đôi bờ 

Trong tim ai cũng có một dòng sông riêng mình
Tim tôi luôn gắn bó với dòng sông tuổi thơ
Con sông tôi tắm mát, con sông tôi đã hát
Con sông cho tôi đậm một tình yêu nước non quê nhà 

Sông cũng như người ấy 
Có khi vui buồn có khi hờn ghen 
Chỉ tình yêu tuổi thơ mới thấy   
Ôi ... những con thuyền giấy 
Những năm tuổi thơ đã đi về đâu?
Ðể mình tôi nhớ nhung bây giờ…

   

       

Quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà
Con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi
Bao năm xa quê ấy, trong mơ tôi vẫn thấy
Hôm nay tôi trở về lòng chợt vui thấy sông không già 

Sông vẫn in màu mây 
Vẫn khi vơi đầy vẫn mang phù sa 
Làm đẹp thêm làng quê yêu dấu 
Sông ...vẫn như thuở ấy 
Vẫn con đò ngang đón đưa người sang 
Và từng đêm hát ru đôi bờ 

Trong tim ai cũng có một dòng sông riêng mình
Tim tôi luôn gắn bó với dòng sông tuổi thơ
Con sông tôi tắm mát, con sông tôi đã hát
Con sông cho tôi đậm một tình yêu nước non quê nhà 

Sông cũng như người ấy 
Có khi vui buồn có khi hờn ghen 
Chỉ tình yêu tuổi thơ mới thấy   
Ôi ... những con thuyền giấy 
Những năm tuổi thơ đã đi về đâu?
Ðể mình tôi nhớ nhung bây giờ

Sheet nhạc bài: TRỞ VỀ DÒNG SÔNG TUỔI THƠ

Hợp âm