[Gm] Tôi lại gặp anh, [Bb] người trai nơi chiến [Gm] tuyến Súng [Bb] trên vai bước lê qua đường [Gm] phố Tôi lại gặp [Cm] anh, giờ Cm đây nơi quán [Gm] nhỏ Tuổi [Gm] ba mươi mà ngỡ như trẻ [D7] thơ Nhớ [Gm] gì từ ngày anh xa mái [D7] trường......