Sheet nhạc bài: THƯƠNG ÁO BÀ BA

Hợp âm

Lời bài hát

 
Tôi thương chiếc áo bà ba,
Áo bà ba em mặc ra đồng
Trưa nắng hè áo đẫm mồ hôi,
Tôi thương chiếc áo bà ba,
Áo bà ba em mặc đưa đò
Đời dãi dầu trong chiếc áo nâu,
Đêm anh về nhớ áo bà ba
Áo bà ba tình quê sao đậm đà
Màu áo vàng em gặt lúa đồng xa
Màu thiên thanh gặp anh chiều hò hẹn
Màu hoa cà em nói đợi người thương
Áo ngày xưa tình anh vẫn đợi chờ
Mà em giờ phiêu dạt cuối trời xa
Chuyện tình xưa giờ đây thành kỷ niệm
Áo ân tình ai mặc em ơi, áo ân tình em gửi cho ai
Tôi thương chiếc áo bà ba,
Áo bà ba em mặc ra đồng
Trưa nắng hè áo đẫm mồ hôi,
Tôi thương chiếc áo bà ba,
Áo bà ba em mặc đưa đò
Đời dãi dầu trong chiếc áo nâu,
Đêm anh về nhớ áo bà ba
Áo bà ba tình quê sao đậm đà
Màu áo vàng em gặt lúa đồng xa
Màu thiên thanh gặp anh chiều hò hẹn
Màu hoa cà em nói đợi người thương
Áo ngày xưa tình anh vẫn đợi chờ
Mà em giờ phiêu dạt cuối trời xa
Chuyện tình xưa giờ đây thành kỷ niệm
Áo ân tình ai mặc em ơi, áo ân tình em gửi cho ai
Một lần thương là thương đến trọn đời
Dù xa rồi chuyện tình ngày xưa
Một lần thương đến trọn đời
Tôi vẫn thương hoài chiếc áo bà ba