Intro (Anh Thơ): [Eb] | [Cm] | [F][Bb] | [Cm] | [Am][Dm] | [Gm] | [Cm]-[D]  Cuối trời mây [Gm] trắng bay Lá vàng thưa [Bb] thớt quá Phải [Am] chăng lá [Cm7] về rừng. Mùa Thu đi [Bb] cùng lá [Dsus4] Mùa Thu ra biển [Gm] cả Theo dòng nước [F] mênh mông......