Sheet nhạc bài: TÂM TÌNH NGƯỜI THỦY THỦ

Hợp âm

Lời bài hát

Intro (Quý Dương, Capo ngăn I):
 
 
Nhổ neo ra khơi đêm nay khi trăng mọc,
Tàu anh sẽ nhổ neo ra khơi
Tạm biệt em yêu, vẫy chào thành phố cảng thân yêu
Em ơi, chớ hỏi anh nhiều,
Em đừng hỏi vì sao anh ra đi  
Em ơi, cũng đừng nên  hỏi anh rằng,
Ngoài khơi xa kia có những gì kéo gọi anh.
Nhổ neo ra khơi, anh biết rằng nếu ở cuối trời
Dù có những hòn đảo thần tiên đầy châu báu
Hay có người thiếu nữ với đôi môi
Hồng  như san hô, cũng không thể làm anh xa  được em yêu
Nhưng em ơi, nếu có chàng trai chưa từng qua sóng gió
Nếu có chàng trai chưa từng vượt qua nhiều thử thách gian lao
Có lẽ nào xứng với tình em.
 
 
Nhổ neo ra khơi đêm nay khi trăng mọc,
Tàu anh sẽ nhổ neo ra khơi
Tạm biệt em yêu, vẫy chào thành phố cảng thân yêu 
Em ơi, chớ hỏi anh nhiều,
Em đừng hỏi rằng vì sao anh ra đi 
Em ơi, cũng đừng nên  hỏi anh rằng,
Ngoài khơi xa kia có những gì kéo gọi anh?
Nhổ neo ra khơi, anh biết rằng nếu ở cuối trời
Dù có những hòn đảo thần tiên đầy châu báu
Hay có người thiếu nữ với đôi môi
Hồng như san hô, cũng không thể làm anh xa được em yêu 
Nhưng em ơi , nếu có chàng trai chưa từng qua sóng gió
Có lẽ nào ... xứng với tình em.